Brošure

Futura Vam nudi brošure po povoljnoj ceni i uobičajeno visokokvalitetnoj štampi. Štampamo u digitalnoj tehnici od 10 primeraka na više, kao i u ofsetnoj štampi u različitim varijantama dorade. U zavisnosti od vrste brošure, povezujemo vrućim lepilom (binder), žicom (klamer) i spiralom.

Upotreba: Jubilarne brošure, katalozi proizvoda, knjige, džepne knjige, publikacije, cenovnici.