Turistička organizacija Grada Novog Sada

Turistička organizacija Grada Novog Sada upućuje izraze prijateljskog I kolegijalnog poštovanja štampariji Futura, sa kojom je imala zadovoljstvo da posluje u svojim promotivnim nastupima kao I štampanju brošura I reklamnog materijala. Sve čestitke na visokom kvalitetu, kreativnosti, stručnosti I entuzijazmu. Najtoplija zahvalnosti I puno uspeha u daljem radu, tons tim.